ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English and Eng 24
         ด้วยนายกรัฐมนตรี มีนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและประชารัฐได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English and Eng 24 เพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษให้ครู นักเรียน และประชาชนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท๊บแล๊ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานได้จาก
             http:bit.ly/echoenglish        
 และ      www.eng24.ac.th
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,14:31   อ่าน 802 ครั้ง