ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีประกันคุณภาพทางการศึกษา
      ผู้สนใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา สพฐ. http://bet.obec.go.th/index/
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,11:01   อ่าน 306 ครั้ง