ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ทางโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ เรียงลำดับที่ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2561,20:03   อ่าน 481 ครั้ง