ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) บัดนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,18:17   อ่าน 879 ครั้ง