รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
26 หมู่ 12   ตำบลโมคลาน  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์ 091-701-8704 เบอร์แฟกส์ -
Email : mokkalan.m.s@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :