ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานวิชาการ "36 ปี โมคลาน เก่งกล้า เกรียงไกร"
     โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จัดกิจกรรมงานวิชาการ "36 ปี โมคลาน เก่งกล้า เกรียงไกร" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมงาน และร่วมกิจกรรมในงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย
           
- ตลาดนัดนักเรียน
           - นิทรรศการทางวิชาการ
           - การแสดงผลงานชุมนุม
           - การแสดงบนเวทีของนักเรียน
           - บริการทดสอบความสนใจในอาชีพ
           - การสาธิตอาชีพ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2559,11:33   อ่าน 1640 ครั้ง