ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
       โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ร่วมด้วยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่อแสดงถึงความกตัญญู ความเคารพนบน้อมต่อครูอาจาร์ย และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามอีกด้วย โดยกิจกรรมในงานได้มีการประกวดพานไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอีกด้วย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2559,20:29   อ่าน 1480 ครั้ง