ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ประจำปี 2559 "ม.ส. เกมส์"
      โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จัดกิจกรรมแข่งกีฬีสี ประจำปี 2559 "ม.ส. เกมส์" ณ สนามโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน และการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และสามารถเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2559,21:06   อ่าน 5019 ครั้ง