ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่จะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของชาติ และระลึกถึงความรัก ความสำคัญของแม่ผู้ให้กำเนิด โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จึงกำหนดจัดกิจกรรม “พระคุณแม่ เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีกิจกรรมเสียงตามสายเพลงรักของแม่ การจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่ การเขียนเรียงความเรื่องแม่ การประกวดร้องเพลงเพื่อแม่ กิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความตระหนักให้นักเรียนระลึกถึงความสำคัญของมารดาผู้ให้กำเนิด และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2559,20:22   อ่าน 2119 ครั้ง