ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิชาการ "โมคลานสานต่อ รอยพ่อทำ"
    โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันวิชาการ "โมคลานสานต่อ รอยพ่อทำ" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ร่วมไปถึงการจัดกิจการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการและวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เข้าร่วมและชมกิจกรรมต่างๆ
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2560,14:43   อ่าน 4098 ครั้ง