ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการ

นายวิชิต จำปีพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเจนวิทย์ ฉลาด
ครูธุรการโรงเรียน