กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนกมลย์ คงยก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0831967460
อีเมล์ : kamonwan.ko@gmail.com

นางสาววรรณดี วาระเพียง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0822891040
อีเมล์ : wandee345@gmail.com