ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง การสำรวจปริมาณของสารอาหารในอาหารเสริมในช่วงวัยผู้ใหญ่ อายุ 35 – 40 ปี
ชื่อนักเรียน : นางสาวสรัญญา กูหมาด
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2556,11:34   อ่าน 1065 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง สำรวจปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ์นมผงเด็กอายุ6เดือน-3ปี
ชื่อนักเรียน : นางสาว วาสนา มะหลีโดง
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2556,15:20   อ่าน 2229 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง การสกัดเอทานอลจากผลไม้
ชื่อนักเรียน : นางสาว สุนิสา กูลหมาด
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2556,12:29   อ่าน 3937 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง ขวดพลาสติกใส ขจัดภัยแมลงวัน
ชื่อนักเรียน : นาย มนชัย บุญสนอง
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2556,12:24   อ่าน 3348 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนโดยวัดค่า BMI
ชื่อนักเรียน : นางสาว สุวนันท์ เจริญ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2556,14:48   อ่าน 1975 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง สำรวจสารอาหาร ธาตุอาหารและวิตามินจากนมกล่อง
ชื่อนักเรียน : นาย พงศ์พันธ์ ทองคำ
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2556,15:43   อ่าน 2030 ครั้ง