ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4 - ม.6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2563,22:52   อ่าน 578 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - ม.6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2563,22:47   อ่าน 498 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.4 - ม.6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2563,22:39   อ่าน 459 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2563,22:36   อ่าน 413 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง การสำรวจปริมาณของสารอาหารในอาหารเสริมในช่วงวัยผู้ใหญ่ อายุ 35 – 40 ปี
ชื่อนักเรียน : นางสาวสรัญญา กูหมาด
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2556,11:34   อ่าน 1548 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง สำรวจปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ์นมผงเด็กอายุ6เดือน-3ปี
ชื่อนักเรียน : นางสาว วาสนา มะหลีโดง
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2556,15:20   อ่าน 2831 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง การสกัดเอทานอลจากผลไม้
ชื่อนักเรียน : นางสาว สุนิสา กูลหมาด
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2556,12:29   อ่าน 7540 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง ขวดพลาสติกใส ขจัดภัยแมลงวัน
ชื่อนักเรียน : นาย มนชัย บุญสนอง
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2556,12:24   อ่าน 4510 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนโดยวัดค่า BMI
ชื่อนักเรียน : นางสาว สุวนันท์ เจริญ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2556,14:48   อ่าน 3258 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง สำรวจสารอาหาร ธาตุอาหารและวิตามินจากนมกล่อง
ชื่อนักเรียน : นาย พงศ์พันธ์ ทองคำ
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2556,15:43   อ่าน 2708 ครั้ง