ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,12:12  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,12:11  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้สนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นางสิริวรรณ มณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:37  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นางสิริวรรณ มณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,11:36  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสุลีพร วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,12:00  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,11:59  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,15:01  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:57  อ่าน 412 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับนานาชาติ เหรียญทองแดง กีฬา JU - JITSU THAILAND OPEN GRAND PRIX 2019
ชื่ออาจารย์ : จิราภรณ์ จันทร์ชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,19:23  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,19:16  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..