ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2562,09:30  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2562,09:28  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2562,09:22  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฟิสิกสอะตอม
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,11:40  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..