ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,15:03  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,15:01  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,14:57  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2563,08:14  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า งานวันครู ปีการศึกษา 2562 อำเภอท่าศาลา
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2563,08:12  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ร้อยครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 2561
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,19:26  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียน การสอน
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,19:25  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,19:24  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับนานาชาติ เหรียญทองแดง กีฬา JU - JITSU THAILAND OPEN GRAND PRIX 2019
ชื่ออาจารย์ : จิราภรณ์ จันทร์ชุม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,19:23  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,19:16  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..