กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0803883433
อีเมล์ : ีี่uj4132@live.com

นายพัฒนา ยังช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสุกัญญา จันทร์จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0812700092
อีเมล์ : su4132@gmail.com

นายไววิทย์ จันสังสา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0950176279
อีเมล์ : waiwit_prc@hotmail.com